Lalaki ug babaye nga pangabugho

Ang pangabugho dili usa ka maayong pagbati, usahay hinungdan sa mga tawo nga mawad-an sa ilang kasuko, sa pagbuhat sa dili maayo nga mga aksyon. Niini nga pangabugho makapakita sa tinuod nga nawong sa tanan. Kitang tanan nahibalo nga ang pangabugho sa mga lalaki ug pangabugho sa mga babaye, ingon sa ilang giingon sa Odessa, duha ka dagkong kalainan. Ug ang kinatibuk-ang punto mao nga dili lamang ang reaksyon sa mga lalaki ug mga babaye sa mahimo (o nahitabo na) ang pagbudhi lahi, apan ang mga sinugdanan sa pangabugho managlahi.


Ang mga sangputanan, sama sa nagpakita sa kinabuhi, lahi usab kaayo. Ang mga tawo nag-ingon: "Ang pangabubho - kini nagpasabut sa gugma." Apan sa pagkatinuod, ang pangabugho walay labut sa usa ka mahigugmaong gugma. Kini naglakip sa nagkalainlain nga mga pagbati: walay kasegurohan sa tanan, nagkalainlain nga mga kahadlok (tinuod ug dili sa ingon) ug usa ka pagbati sa pagpanag-iya. Sunod, sulayan nato ang paghunahuna sa panagbulag sa lalaki ug babaye, aron matino ang mga tinubdan sa kasina sa matag indibidwal nga kaso ug ang posibleng mga sangputanan.

Ang pangabugho sa mga babaye

Ang pangabugho sa mga babaye mao, mao ug mahimo kini. Pananglitan, wala pa ako makaila sa usa ka babaye nga dili gayud makahunahuna niini nga pagbati. Ang pipila lang niya nga hanas nga magtakuban. Ang babaye nga pangabugho nagpahayag sa iyang kaugalingon sa kahadlok nga mawad-an sa atensyon gikan sa usa kinsa ang babaye, sa pagkatinuod, nasina. O mawad-an dili lamang sa pagtagad, kondili usab sa tawo mismo. Siya nahadlok nga ang iyang dapit pagakuhaon sa lain. Nga mao, ang mga babaye nasina sa laing babaye nga babaye. Mao kini ang unang kalainan tali sa lalaki ug babaye nga pangabugho.

Ang ikaduha nga kalainan mao nga ang kasina sa mga kababayen-an makapuyo sa sulod ug matipon sulod sa mga katuigan. Sa kini nga kaso, ang babaye maghasi sa iyang tawo nga adunay mga pag-atake ug panghunahuna mahitungod sa posibleng pagtraydor. Sa mas determinado nga mga aksyon tungod niining pagpangabugho, ang usa ka babaye dili mahimo nga makahimo.

Ang pangabugho sa kababayen-an makalilisang alang sa babaye ingon man sa laing babaye (kinsa ang nasina sa tawo), apan alang sa mga lalaki siya nagbarug lamang sulod sa pipila ka mga minuto (oras, mga adlaw) sa agresibong mga pag-atake ug, tingali, mga hulga. Sa wala pa ang aksyon, ang kaso, sumala sa nasulti na, kasagaran dili makab-ot.

Mas daghan nga mga babaye ang adunay kalagmitan nga makigkompetensya sa nangagi. Ang bisan unsa nga mga handumanan sa nangagi, mga litrato, mga butang magdala sa babaye ngadto sa kasuko. Ug kung ang usa ka tawo naghatag pa og usa ka kahulogan niini nga mga panumduman, pagsulti kon giunsa siya maayo, nan ang kaaligutgot sa babaye maggikan sa limit sa mga makatarunganon.

Lalaki nga kasina

Dinhi ang tanan mas sayon ​​ug mas masabtan. Ang usa ka tawo nga abughoan sa iyang babaye sa diha nga siya sa dayag naglabtik sa uban, nagbaton og mga timaan sa pagtagad gikan sa uban, nagsul-ob usab sa masanag nga pagkagama ug naghulhog sa mga sinina. Bisan pa siya interesado sa usa ka butang nga labaw pa kay sa iyang kaugalingon. Mahimo dili kini usa nga "lalaki", kondili usab ang iyang trabaho, mga hilig, mga kalingawan. Kana mao, sa kaso sa lalaki nga pangabugho, kini, sa pagkatinuod, usa ka labaw nga pagpataas sa pagbati sa pagpanag-iya.

Gipakita sa tawo ang iyang pangabubho sa dayag, mapintas ug kaayo sa emosyon. Makahimo sa pagmugna sa kasuko, bisan unsa. Ingon sa usa ka lagda, ang lalaki nga kasuko nagabubo sa babaye, sa kasagaran sa usa nga iyang nasina.

Adunay usa ka opinyon nga ang mga lalaki dili masina sama sa mga babaye. Apan kon ang usa ka tawo mobati gihapon sa iyang kaamgohan, siya mismo adunay usa ka "stigma sa pusil". Siyempre, kini nga debatable, apan, ingon sa ilang giingon, "walay aso nga walay kalayo."

Isalikway ang pangabugho

Ang nag-unang pangutana moabut - unsaon sa pagkuha sa mga pagbati sa kasina? Ang nag-unang paagi sa pagsalikway sa kinaiyanhon nga kinaiyahan mao ang pagsalig tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye. Kon kini mao, nan walay bahandi nga dili makalilisang. Siyempre, kini maggikan sa usa ka dapit sa kinahiladman sa kalag, apan ang sama nga pamaagi sa pagkonsiderar sa sitwasyon nga nakapasuko nimo, makatabang. Ang bugtong pangutana mao nga ang mga lalaki, ingon nga dili kaayo emosyonal nga mga representante sa katawhan, makabuntog sa tinguha sa pagpahayag sa ilang dili pagkatagbaw sa kauban, sa pagkonsiderar sa sitwasyon ug sa paghukom kon kini angay ba nga mangabugho. Ang mga kababayen-an gusto nga makagawas dayon sa tanang emosyon ug magsunog sa mga taytayan, nga wala makasabut sa sitwasyon. Tingali, walay usa nga masina, apan ang bisan unsa nga pagduda nga nahulog sa babaye nga kalag maoy hinungdan sa usa ka bagyo nga negatibo nga mga pagbati ug paghunong niini dili sayon.

Busa, aron malikayan ang pangabubho gikinahanglan:

Uban sa pangabugho nga imong mahimo ug gikinahanglan nga makig-away, o kini makadaut dili lamang sa imong pamilya ug sa relasyon sa usa ka minahal, kondili usab sa imong kinabuhi. Ang mga sangputanan nga mitumaw base sa pangabugho mao ang labing nagkalainlain. Kitang tanan nahinumdom ni Othello ...