Usa ka lisod nga tin-edyer, o Unsaon pagsagubang sa kausaban sa edad?

Daghan kanato ang nag-atubang sa kamatuoran nga ang kalibutan sa atong palibot nagsugod sa pagbag-o, ug kita uban niini. Ang transisyonal nga edad usa ka maayo nga linya tali sa pagkabata ug pagkahamtong, kung ang mga ginikanan ug ang uban pa nagatan-aw kanimo ingon sa usa ka bata, ug ikaw igo na ang edad aron paghimo sa imong kaugalingong mga desisyon ug paghimo sa mga pagpili. Busa ang tanan nga mga problema sa malisud nga mga tin-edyer ug ang ilang pagsabut sa uban.

Lisod nga tin-edyer: unsay buhaton sa mga ginikanan

Daghang mga ginikanan dili makadawat sa kamatuoran nga ang ilang anak, kinsa kagahapon nagkinahanglan sa ilang tabang ug kanunay nga pag-atiman, nahimo nga usa ka hamtong ug nagkinahanglan og katugbang nga kinaiya sa iyang kaugalingon. Kon sa imong hunahuna nga ang mga problema sa malisud nga mga tin-edyer makita lamang sa dili maayo nga mga pamilya, nan dili kini mao. Bisan sa usa ka maayo kaayo ug mahigalaon nga palibut, ang mga bata mibati nga wala masabti ug wala madungog sa diha nga sila dili husto nga nakasabut.

Hatagi ang bata og oportunidad sa paghimo sa ilang kaugalingong mga desisyon. Kini sa hinay-hinay, pagbansay sa imong kaugalingon sa responsibilidad ug kagawasan. Ayaw pagtagad ang tanang kausaban sa kinabuhi sa imong anak. Tingali dili ka ganahan sa musika nga gipaminaw sa imong anak, o ang estilo sa sinina, apan kinahanglan imong tahoron ang iyang pagpili, ug unya ang rebelyosong kinaiya dili na kinahanglan nga usa ka priori. Unsaon nimo pagsukol kon ikaw gisuportahan ug nasabtan?

Lisud nga tin-edyer ug mga bahin sa pagtrabaho uban kaniya: pelikula

Sa mga kausaban sa tuig, ang mga bata sensitibo kaayo, bisan tuod sila naningkamot sa pagtago niini ubos sa peke nga pagkawalay pagtagad ug peke nga pagkahamtong. Niining panahona ang tanan hingpit nga nabag-o, diin naanad na sila: hitsura, batasan, lingin sa mga interes, ang kinaiya sa mga ginikanan dili mausab. Kadaghanan sa mga kalisud sa mga tin-edyer nalambigit niini. Sulayi nga ipakita sa daku ang tin-edyer nga imong nasabtan ug dawata siya sama kaniya. Tabangi siya sa pagpangita sa iyang kaugalingon ug pagsagubang sa mga baga nga mga hormone ug panagway sa panagway. Ayaw kalimti nga moeskwela ug interesado sa iyang academic nga pag-uswag.

Buhata ang tanan nga posible aron masiguro nga diha sa panimalay ang imong anak mibati nga gipanalipdan. Ayaw pahilayo ang gamay nga oportunidad nga makig-istorya kaniya, ipakita ang interes sa mga bag-ong hobby ug mga hilig. Daghang mapuslanon nga mga tip ug praktikal nga mga rekomendasyon kon unsaon sa pag-angkon sa usa ka lisud nga tin-edyer, imong makita pinaagi sa pagtan-aw niini nga sine:


Mapuslanong mga sugyot alang sa mga ginikanan

Ang panahon sa emosyonal nga mga bagyo sa pagmugna sa mga batan-on usa ka pagbati nga walay pagsinabtanay ug pagsalikway. Busa, nag-atubang sa problema sa usa ka lisod nga tin-edyer, sulayi una ang tanan sa pagpangita og usa ka komon nga pinulongan uban sa bata. Pag-gahin ug dugang panahon, maglakaw sa lab-as nga hangin. Ihalad nga mag-uban sa sinehan, maglakaw, mobisita sa entertainment center o sa rink sa yelo. Ang nag-unang butang mao ang dugang nga komunikasyon ug hiniusa nga positibo nga mga emosyon. Sulayi nga makita kung unsa ang gusto sa imong anak, ug itudlo ang iyang kusog ngadto sa husto nga dalan. Mahimo kini nga drowing, musika, pagtugtog sa usa ka instrumento sa musika, sports.

Ang pag-apil sa paborito nga negosyo, ang batan-on makapahayahay ug makadawat sa emosyonal nga paggawas. Ipakita ang hataas nga pagpailub ug paglahutay, nan kini nga panahon molabay uban sa labing kabug-aton sa tanan.

Ang mga kalisdanan sa mga tin-edyer nakapahadlok sa daghang mga ginikanan, ug sila, naningkamot nga motabang, mas grabe pa. Paningkamot nga maminaw sa imong anak ug hatagi siya sa oportunidad sa pagtubo, paghimo sa unang mga kasaypanan ug pagkat-on gikan kanila.