Unsaon sa pagdani sa iyang bana nga tugotan ko nga moadto sa laing siyudad?

Usahay ang mga tawo nagbutang kanato sa pagdili, nga sa hingpit walay makatarunganon nga katin-awan. Ug kinahanglan nga hunahunaon nato kung unsaon sa pagdani kanila aron makuha kini. Pananglitan, unsa ka husto ang pagdani
Ang bana ba moadto sa laing siyudad?


Mga argumento

Aron nga masabtan ka sa usa ka tawo, kinahanglan ikaw kanunay nga makiglalis sa imong mga argumento. Ug, kinahanglan adunay daghan nga mga argumento. Pananglitan, kon ang usa ka lalaki dili mopalayo nimo, tungod kay siya nagtuo nga adunay mahitabo sa dalan, kinahanglan nimong hinumdoman ang tanan nga mga sitwasyon sa kinabuhi nga nahitabo sa imong mga higala, apan, siyempre, positibo lang ang direksyon. Pananglitan, ipasabut ngadto sa usa ka batan-ong lalaki nga ikaw moadto lamang sa usa ka gitipigan nga lingkoranan ug diha lamang sa lingkuranan sa kiliran. Busa, walay usa nga makaila nimo, ug dili ka makapabilin sa bisan kinsa nga mag-inusara. Kon ang usa ka batan-ong lalaki magsugod sa paghisgot mahitungod sa kamatuoran nga adunay usa ka matang sa pagpakigbisog sa sakyanan, ug uban pa, ipasabut kaniya nga adunay usa ka konduktor nga motubag, ug labing menos 50 ka mga pasahero, sa labing menos. Wala siya maghunahuna nga silang tanan sila molingkod ug motan-aw, maghulat nga makig-away sila. Kon nahibal-an niya nga gusto ka nga magpataliwala alang sa mga walay sala ug ikaw adunay mahait nga pagbati sa hustisya, mahimo ka usab nga manumpa pinaagi sa usa ka butang nga dili ka mahimong partido sa bisan unsang panagbangi alang sa bisan unsang butang. Hinumdomi nga kinahanglan kang makigsulti sa usa ka batan-ong lalaki labaw sa makausa ug labaw sa usa ka adlaw. Kinahanglan nga anam-anam nga dad-on ang imong bana sa hustong desisyon. Ayaw dayon paghimo'g eskandalo, pagsinggit ug paghilak. Bisan ang kasuko usa usab sa posible nga mga porma sa impluwensya, kung ang mga rational nga pamaagi dili molihok. Apan atong hisgutan kini sa ulahi.

Kon nahibal-an niya ang iya nobya sing maayo

Kon ang imong bana nakaila sa tawo nga imong pagaadtoan, pananglitan, uban sa imong uyab kinsa matinud-anon ug dili maayo nga tawo, nan mahimo ka nga maningkamot sa pagdula niini. Sultihi ang imong partner nga kung dili siya mosalig kanimo, nan kinahanglan nga hinumdoman nga ang imong higala kanunay nga modelo sa hiyas. Gitugutan ba niya ang posibilidad nga tugotan ka niya nga buhaton ang butang nga hungog? Siyempre dili. Busa, sunod sa Neva, ikaw siguradong hingpit nga luwas ug walay mahitabo kanimo. Ang imong higala mahimo usab nga makigsulti sa imong bana ug sigurohon siya nga dili ka maglakaw sa mangitngit nga dalan ug mga katingad-anan, makaila sa mga lalaki ug uban pa, tungod kay siya mismo interesado sa pagseguro nga uban kanimo ug sa imong pamilya ang tanan maayo . Pahinumdumi ang batan-ong lalaki nga kamo nakighigala kaniya sa wala pa ang inyong kasal, ug kini mao ang diha nga siya duol sa dapit diin walay dautan nga nahitabo. Sa kinatibuk-an, sa tanang posibleng paagi, kombinsir ang usa ka batan-on nga duol sa imong uyab nga ikaw hingpit nga luwas ug dili siya mabalaka.

Ang kinabuhi sa komunikasyon

Siguraduha ang pagpasalig sa imong bana nga sa bisan unsa nga oras sa adlaw ug gabii makigkita ka. Ug kon tugotan ka niya nga moadto, siguroha nga matuman ang imong saad, kon dili sa sunod nga panahon nga dili nimo kinahanglan nga masabtan ang pagsabut. Kung naa ka sa laing siyudad, pirmahi kanunay ang telepono sa imong kaugalingon ug kung mahimo nimo tawagan ang imong bana. Bisan kung gihimo nimo kini kanunay, wala'y bisan unsa nga sayup niini nga kinaiya. Sa kasukwahi, gisamok siya sa iyang mga pagtawag, imong gikombinsir ang usa ka tawo nga kanunay silang maghunahuna bahin kaniya ug dili magbuhat sa bisan unsa nga malaw-ay. Himoa siya nga gikapoy sa imong mga tawag nga mas maayo ug mangutana kanimo sa pagtawag dili kaayo sa kanunay, kay nianang panahona ikaw maminaw sa mga pagpangdaot sa responsibilidad ug mga akusasyon nga imong nahimo sa siyudad sa laing tawo kay sa imong nahibal-an. Mahimo nimong magpadala kaniya og mga litrato kada adlaw, nga imong gihimo sa usa ka adlaw ug isulti pag-usab ang tanang detalye sa detalye. Pahibaloa siya kung unsay imong gibuhat didto. Kong ang imong sulogoon buot nga ikaw mopauli ngadto sa laing ciudad, hikit-an mo ang tanan niyang mga tulomanon; Hinumdomi nga kasagaran ang lalaki gigiyahan sa pagkasama ug kahadlok sa pagkawala. Busa, sulayi kanunay nga ipakita kaniya nga ikaw andam alang sa kaayohan, kung siya lamang ang sigurado nga ikaw matinumanon kaniya ug nga ang tanan maayo kanimo.

Pagbiyahe sa negosyo

Kinahanglan nga hinumdoman nga ang usa ka pagbiyahe ngadto sa laing siyudad mahimong magkahulugan nga dili lamang pagpahulay, kondili usab pagtrabaho. Busa, maghisgot kami og gamay ug kung unsa kini ka takus sa pagpadayon, kon ang usa ka tawo dili motugot kanimo sa laing siyudad sa usa ka business trip. Sa kini nga kaso, angay nga pahinumduman siya nga siya nagminyo dili usa ka nanny, apan usa ka babaye nga gusto nga maghimo sa usa ka normal nga karera. Ug kini sagad nagpasabot sa mga pagbiyahe sa negosyo. Sultihi siya nga siya, ingon nga usa ka mahigugmaon nga tawo, nangandoy kanimo nga magmalipayon. Ug ang usa sa mga sangkap sa imong kalipay mao ang tukma nga pagkaamgo sa natad sa karera. Busa, kinahanglan dili kini maghimo og mga problema sa atong dalan. Kon ang batan-ong lalaki dili mouyon sa bisan kinsa ug moingon nga mas maayo ka nga moundang sa imong trabaho kay sa pag-adto sa usa ka negosyo, hunahunaa ang mas importante nimo. Ang tinuod mao nga pinaagi sa paghigugma sa usa ka tawo ug pagsulay sa pagsabut kaniya, usahay kita magdumili sa atong mga kaugalingon sa mahinungdanon kaayo nga mga butang ug sa katapusan kita maluya lamang. Busa, kung ang imong tawo nagagawi sa ingon niini nga paagi, tingali kinahanglan nimo nga mangayo ka sa imong kaugalingon. Sa panghitabo nga alang kanimo ang usa ka karera usa gayud ka importante nga butang, kinahanglan nimo nga ipakita ang kinaiya. Bisan kon kini mahimong mosangput sa panagbulag. Ang tinuod mao nga sa paglabay sa panahon, nawad-an sa oportunidad sa paghimo sa usa ka karera, mahimo ka lamang nga mapasuko sa imong bana, ug ang imong gugma anam-anam nga mawala ang kalagot. Kanunay mong maghunahuna nga ikaw naghalad alang kaniya usa ka butang nga mahinungdanon kaayo, ug dili gayud siya makatimbang sa imong buluhaton. Busa, kung sigurado ka nga kinahanglan ka maglakaw sa negosyo, isulti kini sa imong bana ug mao kana. Himoa siya nga magdesisyon kon unsaon pagtagad kini nga sitwasyon.

Pagdumot

Ug ang katapusan nga paagi nga imong mahimo aron makombinsir ang imong bana mao ang paglapas. Kini kinahanglan nga gamiton lamang kung wala'y makatarunganong pamaagi nga magamit. Sa kini nga kaso, human siya mobalos pag-usab sa usa ka biyahe, pasakitan lang. Paghilak (apan ayaw himoa ang tanan ngadto sa isterya) ug sultihi siya nga kini nakapaguol kanimo. Nasakitan ka tungod kay naghunahuna siya nga ikaw usa ka babaye nga sayon ​​nga kinaiya, wala ka makaila kanimo ug dili mosalig kanimo. Pagdumot sa iyang pagdili ug isulti nga wala ka magdahum nga ingon niana nga relasyon. Wala ka gani makahatag og rason alang sa usa ka tawo nga makigkompetensya. Busa nganong gitugotan niya ang iyang kaugalingon sa pagdawat sa maong mga hunahuna. Ayaw ibutang ang sungkod ug ayaw paghimog iskandalo. Kinahanglan nga imong isulti ang "tugoti ang sugilanon" ug ang mubo nga pagsulti, ug dayon masilo. Sa ingon nga kinaiya, kini dili usa ka dili maayo nga butang, tungod kay mahimo ka nga masilo. Siyempre, kung ang tanan sa ibabaw tinuod gayud. Kung kini usa ka bakak, nan ikaw mismo ang maghunahuna mahitungod sa kamatuuran nga, tingali, dili ka kinahanglan nga moadto sa usa ka dapit nga walay pagkontrol sa mug, aron dili makahasol sa mga butang, nga imong pagabasolan sa ulahi.