Ang imong patron nga santo pinaagi sa petsa sa pagkatawo

Daghang mga relihiyon sa kalibotan ang hinungdanon kaayo sa petsa sa pagkahimugso, tungod kay kini ang adlaw nga makaapekto sa umaabut nga padulngan sa tawo ug magtino sa iyang langitnong patron. Ang matag usa nga moanhi niining kalibutana sa panahon sa Bunyag gihatagan sa usa ka Guardian Angel nga nag-uban kaniya sa kinabuhi, nanalipod kaniya gikan sa mga katalagman ug naggiya kaniya ngadto sa tinuod nga dalan. Ang hulagway sa langitnong patron mao ang tigpasiugda sa icon, nga kinahanglan itumong sa pag-ampo alang sa tabang ug suporta. Kini nga icon adunay dakong gahum, kini makadani sa kalipay, gugma ug kauswagan, ug usab sa pagpanalipod kanimo gikan sa mga kasamok ug kalisdanan.

Natawo taliwala sa Disyembre 22 ug Enero 21

Ang imong tigpataliwala mao ang simbolo sa Inahan sa Dios nga "Soberano". Kining gamhanan nga altar kanunay nga nagtabang sa mga magtotoo sa pagsagubang sa mga suliran ug naghimo sa daghang mga milagro, ang himaya nga gipasa gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan. Sa wala pa kini nga simbolo nag-ampo alang sa panglawas sa pamilya ug mga higala, alang sa kaluwasan gikan sa pagsulong ug gubat, alang sa nagkaduol nga pagpangita sa gugma ug kalinaw sa hunahuna, Nangayo usab sila og tabang sa pinansyal ug maayong mga butang. Ang imong langitnong patron mao ang St. Seraphim sa Sarov.

Natawo sa Enero 22 ug Pebrero 21

Ang imong manlalaban ug katabang mao ang icon sa Inahan sa Dios "Vladimirskaya". Usa kini sa labing gipasidunggan sa mga hulagway sa Birhen sa Rusya, nga nailhan sa milagrosong gahum niini. Ang icon nagaayo gikan sa lawasnon ug espirituhanon nga mga sakit, nagpasiugda og lig-on nga malipayon nga kaminyoon, naggiya sa dalan nga tinuod, naghatag og kalig-on sa lisud nga mga panahon sa kinabuhi. Nagbalikbalik nga nagluwas sa mga yuta sa Russia gikan sa pagsulong sa mga kaaway. Ug ang imong langitnong mga tigpataliwala mao ang balaang mga ascetics nga si Athanasius ug Cyril.

Natawo sa Pebrero 22 ug Marso 21

Ang imong patroness mao ang icon sa Iberian nga Inahan sa Dios ("The Goalkeeper"). Gipanalipdan niini ang pagpuyo gikan sa mga tawong daotan, sunog, pagbaha ug pagpanulis, makapahupay sa pisikal ug mental nga pag-antos, pabor sa pagsulbad sa mga problema sa panalapi. Ang imong mga manlalaban sa langit mao sila si Saint Alexius ug Milentius sa Antioquia.

Natawo taliwala sa Marso 22 ug Abril 21

Pangayo alang sa panalipod ug pangaliya sa imahe sa Kazan Mother of God. Kinahanglan nga kini nga imahen sa bisan unsang balay, tungod kay kini usa ka gamhanan nga anting-anting alang sa kalipay sa pamilya. Ang imahen nga nagtrabaho sa milagro gibutang sa usa ka higdaanan, ug usab gipanalanginan sila sa mga bag-ong kasal alang sa usa ka malipayon ug malipayon nga kinabuhi. Maayo kaayo kon ang kaminyoon motakdo sa adlaw sa pagsimba niini nga simbolo. Ug ang imong San Saint Guardian mao ang St. George the Confessor.

Natawo sa taliwala sa Abril 22 ug Mayo 21

Pakigsulti sa mga pag-ampo ngadto sa icon sa Inahan sa Dios nga "mga makasasala sa Sporuchnitsa". Nagbuhat siya ingon tiggarantiya tali sa naghinulsol nga mga parokyano ug sa Ginoong Jesu Cristo ug gipersonipikar ang walay kinutubang gugma sa Theotokos ngadto sa makasasala nga kaliwatan sa tawo. Kini nga hulagway makatabang sa pagkonsolida sa balaang pagtoo, pagbuntog sa espirituhanon nga kawalay paglaum ug pisikal nga sakit, pagpanalipod batok sa pagbuhat sa mga dili diosnon nga mga buhat. Ang imong langitnong patron mao ang balaang apostol nga si Juan nga Ebanghelista.

Natawo sa Mayo 22 ug Hunyo 21

Aduna ka'y ​​duha ka mga simbolo sa pagpataliwala - ang larawan sa Birhen nga "Pagpatay sa mga Patay" ug "Pagsunog sa Bush". Pag-ampo kanila mahitungod sa panglawas sa pamilya ug mga higala, ilabi na sa mga bata, mahitungod sa pagkuha sa mga pagkaadik, mga makasasala nga mga hunahuna ug mga yawan-on nga mga tintasyon. Ang imong langitnong magbalantay mao si Saint Alexius sa Moscow.

Natawo sa Hunyo 22 ug Hulyo 21

Ang imong tigpataliwala ug katabang mao ang simbolo sa Inahan sa Dios "Kalipay sa Tanan nga Naguol". Kini nga larawan naghatag sa pangaliya ug tabang sa matag adlaw nga mga kalihokan, nagsuporta sa malisud nga mga panahon sa pagbangutan, sakit ug kaluyahon, nagtabang sa pag-antus ug sa mga wala. Ang imong langitnong tigpataliwala mao si San Cyril.

Natawo sa Hulyo 22 ug Agosto 21

Gipanalipdan ka sa icon nga "Proteksyon sa Mahal nga Birhen." Usa sa labing gipasidunggan nga mga larawan sa Inahan sa Dios sa Russia, nga makapanalipod gikan sa mga sakit ug mga kaluyahon, nag-uyon sa pag-angkon sa gugma ug kalipay sa pamilya, pag-ayo gikan sa lawasnon ug espirituhanon nga mga balatian, makapahupay sa dili takus nga mga hunahuna ug binuhatan. Ang imong langitnong mga tigpanalipod mao ang mga Santos nga si Nikolai nga makasasala ug Ilya ang Propeta.

Natawo taliwala sa Agosto 22 ug Septiyembre 21

Ang imong katabang ug manlalaban mao ang simbolo sa Inahan sa Dios nga "Mapasiayo." Kini makaluwas sa panimalay gikan sa mga sunog ug mga kalamidad, paghupay sa sakit sa lawas ug mga kasinatian sa emosyon, pagpalayo sa ngitngit nga makasasala nga mga hunahuna, paghatag sa paglaum ug pagtuo, pagpalig-on sa kusog sa espiritu. Ang imong mga patron sa langit mao sila si San Alejandro, Juan ug Pablo.


Natawo taliwala sa Septyembre 22 ug Oktubre 21

Ang imong mga patrons ug mga patrons mao ang icon sa Inahan sa Dios ni Pochaev ug ang imahe sa "Kahimayaan sa Krus sa Ginoo." Ang pipila sa mga gihalad nga milagrosong Orthodox nga mga halaran, makatabang sa pag-ayo sa seryoso nga mga sakit, paghupay sa pagkabaog, pagluwas sa pagbudhi, kasina ug pagbudhi, paghatag sa kalinaw ug kauswagan sa pamilya, pagpanalipod sa pagpuyo gikan sa mga kawatan ug mga dautan. Ang imong Guardian Angel ug ang langitnong katabang mao si Saint Sergius of Radonezh.

Natawo sa taliwala sa Oktubre 22 ug Nobyembre 21

Gipanalipdan ka sa icon sa Inahan sa Dios nga "Skoroposlushnitsa" - usa sa labing karaan sa mga Orthodox shrine. Ang mga tabang sa dali ug malampuson nga pagpanganak, makapanalipod sa bata gikan sa mga sakit ug mga aksidente, naghatag sa espirituhanong pagsabut ug katin-aw sa mga hunahuna, naggiya sa tinuod nga paagi ug nag-aghat sa hustong desisyon sa lisud nga mga sitwasyon sa kinabuhi. Ang imong tigpanalipod sa langit mao ang balaang apostol nga si Pablo.


Natawo tali sa Nobyembre 22 ug Disyembre 21

Pangayo alang sa pagpangamuyo sa mga simbolo sa Inahan sa Dios "Tikhvinskaya" ug "Sign". Kini nga milagro nga mga hulagway makahimo sa paghupay sa pagkabaog ug walay pagkaayo nga balatian, ug pagpahigayon usab sa dalan sa pagmabdos ug sa proseso sa pagpanganak. Sila makatabang sa pag-establisar sa relasyon sa pamilya, pagpanalipod sa panimalay gikan sa mga kawatan ug mga kriminal, pagpanalipod batok sa tabi, mga intriga ug mga intriga sa mga mangil-ad. Ang imong langitnong patroness mao ang Saint Barbara.

Mahinungdanon nga matikdan nga ang milagroso nga gahum sa mga imahen direkta nag-agad sa dili matarug nga pagtoo sa pag-ampo, pagkasinsero ug kaputli sa iyang mga hunahuna nga gitumong ngadto sa Ginoo.