Pagmatuto sa mga bata sulod sa unom ka tuig

Ang mga bata sa edad nga sayis bata pa, apan dili na sila iresponsable nga mga anak ug dili sama ka kuyaw sama kaniadto. Sa unom ka tuig, ang espesyal nga pag-atiman kinahanglan ihatag sa pagpadako sa mga bata, tungod kay adunay usa ka eskwelahan sa unahan. Una, kinahanglang imong masabtan kung unsa ang mahimo sa bata nga mahimo sa unom ka tuig ug kung unsa kini kinahanglan aron matul-id ang mga kinaiya sa iyang kinaiya ug sa iyang kahibalo.

Ang pagpadako sa mga bata sulod sa unom ka tuig: ang tahas sa edukasyon.
Ang pagpadako sa mga bata nga 6 ka tuig gibase sa mosunod nga mga buluhaton:

Pagkasinati sa mga arte.
Hunahunaon nato ang kamatuoran nga sulod sa unom ka tuig gikinahanglan ang mga bata:

Pagguhit sa subject.

Banabana nga mga sakop: mga bulak, mga utanon, mga prutas, mga dahon sa tinglarag, mga tanum, mga sanga. Gikan sa kinabuhi:

Drowing nga dekorasyon .

Drowing nga drowing.