Nganong nagdamgo nga magminyo sa usa ka wala higugmaa

Kasal ... Oh, damgo sa matag babaye. Ang kasal nga cortege, usa ka matahum nga puti nga sinina. Dili ba kini matahum? Oo, maayo kon ang pamanhunon usa ka gusto nga hinigugma. Ug unsa kaha kung nagdamgo ka nga magminyo nga wala ka higugmaa sa usa ka damgo? Atong ipasabut kini.

Ining libro sa damgo

Kon sa usa ka damgo kini nagdamgo nga ang imong paborito nga katunga wala maminyo uban kanimo, nan ang damgo nagahanduraw sa sayo nga bakasyon.

Kon ang usa ka tawo magdamgo nga siya usa ka malipayon nga pamanhonon, nan sa iyang kinabuhi ang mga tuig sa pag-inusara ug kalisud nagpaabut kaniya. Alang sa tawong masakiton, ang ingon nga damgo nagsaad sa pagkadaut sa panglawas.

Kon ikaw usa ka bisita sa usa ka kasal, ikaw makadawat og usa ka maanindot nga mensahe sa dili madugay, o ikaw mobarug sa career ladder.

Ukrainian dream book

Sumala niining basahon sa damgo:

Usa ka kasal o usa ka kasal uban ang usa ka partido nagdamgo sa usa ka paglubong.

Tan-awa kon giunsa sa mga dili minyo nga moapil sa kasal - dayon sila magminyo. Alang sa minyo nga mga tawo kini nga damgo naghisgot sa pagkatawo sa mga bata.

Mga pangandoy, samtang magsayaw ka sa kasal - nan kinahanglan nga magbantay ka sa kaatbang nga sekso.

Ang pagtan-aw sa kasal uban sa iyang bana nagpadayag sa kamatayon.

Apan ang pagtan-aw sa kasal sa kasal nagpasabut nga mahigugma sa kaatbang nga sekso.

Ang damgo sa imong kaugalingong kasal nagapakita nga ang kalipay sa imong pamilya mahimong malipayon.

Kung sa usa ka damgo sa usa ka kasal makita nimo ang imong kaugalingon sa sirkulo sa mga lalaki ug babaye, nagpasabot nga sa kinabuhi adunay kalibog.

Ang pagkatulog, diin makita nimo ang pagtagad sa kasal, nagpakita nga sa kinabuhi imong makita ang imong mga higala.

Damgo nga mga Maghuhubad

Kon ang babaye adunay usa ka damgo nga ang iyang mga ginikanan dili malipayon sa iyang kasal, sa pagkatinuod, ang pagkatulog usab naghulagway sa dili pag-uyon sa kaminyoon.

Hinuon, kon siya magdamgo nga adunay mga bisita sa iyang pagbangotan nga sinina sa iyang kasal, nan ang ingon nga usa ka damgo nag-ingon nga ang iyang kaminyoon dili magmalampuson.

Mga pangandoy sa usa ka sekreto nga kasal - nan, ang usa ka babaye kinahanglan nga mamati sa imong kaugalingon, sa imong kinaiya ug mga kinaiya.

Tan-awa sa unsang paagi ang usa ka minahal magminyo sa laing babaye - nagpaabut ka sa kahinam ug kahadlok nga dili mapamatud-an.

Sonnik Miller

Nagdamgo ka sa usa ka malipayong kasal - maghulat sa kapakyasan sa kinabuhi.

Ang minahal nga minyo adunay lain - aron masayud, nga mag-antus gikan sa walay hinungdan nga pangabugho.

Ang pagminyo sa tago nagpasabot nga sa kinabuhi ikaw gilauman nga manabi sa imong moral nga mga buhat.

Mga damgo sa kaugalingon nga kasal - maghulat sa mga kasamok gikan sa layo nga mga paryente o mga higala. Apan kung ang mga bisita maglingaw sa kasal, ang balita maayo.

Ang pangandoy sa usa ka tawo nga nagbangotan sa kasal sa laing tawo - naghisgot sa dili malampuson nga kaminyoon sa usa sa mga higala o mga paryente.

Kon sa inyong kasal, nan kining kaminyoon dili magmalampuson.

Dream interpretasyon ni Felomen

Hatagi ang usa ka anak nga babaye diha sa usa ka damgo nga magminyo o usa ka babaye gikan sa imong pamilya - nagpasabot sa kamatayon sa usa ka tawo nga duol kanimo.

Kon magminyo ka nga dili pamilyar, ang usa ka higala sa usa ka tawo - ang pagkatulog naglandong sa kalampusan sa gipanamkon ug nagtuman sa mga tinguha sa usa nga nakakita niini.

Ang pagminyo nagpasabut nga usa ka malipayon nga kinabuhi.

Ang pagminyo sa pagkapukan nagpasabot nga ang bana mahimong usa ka adunahan ug takus nga tawo.

Kon sa usa ka damgo, sa bisperas sa kasal, nakapausab ka sa imong hunahuna mahitungod sa paggawas sa magdudula ug nakahukom nga magminyo sa laing tawo - ang ingon nga damgo nagpasabut nga ang desisyon nga imong gihimo husto.

Kon, sa usa ka damgo, imong makuha ang pagdumili gikan sa imong hinigugma, kini nagpasabot nga ikaw nagbuhat sa usa ka sayup, sayup-apod-apod sa imong kaugalingong mga pwersa ug busa wala'y panahon sa pagbuhat sa imong giplano.

Aron makita kung giunsa sa usa ka damgo nga gitanyag kanimo usa ka sugyot sa kamot ug kasingkasing, nagpasabut nga ang imong mga kalihokan ipasibo ug ang mga kasinatian matapos.

Ang ubang mga interpretasyon

Alang sa usa ka batan-ong babaye, ang mga damgo sa pangandoy sa pagpanglimbong, alang sa usa nga minyo - alang sa mga intriga, ug alang sa biyuda - wala matuman nga paglaum.

Ang pagminyo sa usa ka langyaw sa usa ka damgo nagpasabot sa problema sa pamilya.

Kon magminyo ka sa usa ka tawo nga wala higugmaa, ang ingon nga damgo maghisgot sa mga pagbati ug kabalaka sa kinabuhi, mahitungod sa paglungtad sa mga problema sa personal nga mga relasyon, o ang pagkawala sa relasyon mismo.

Kon ang usa ka minyo nga babaye magdamgo nga siya magminyo sa laing tawo - magminyo ka sa kaminyoon.

Ang mga damgo nga imong gipakaslan nagpasabot nga sa kinabuhi ikaw makakaplag sa gugma sa usag usa.

Ang pagtan-aw sa usa ka panagbingkil sa kaminyoon nagpasabot nga ang balita sa kamatayon sa usa ka tawo moabut.

Sa usa ka damgo nga magminyo sa usa ka biyudo - sa pagkatinuod ikaw anaa sa kakuyaw gikan sa usa ka tawo nga imong nailhan pag-ayo.

Ania ang pipila ka mga kahulugan sa mga damgo mahitungod sa kaminyoon. Hinaut nga ang imong mga damgo dili mahitabo nga sayup.