Gugma ug pangabugho hangtod sa hangtod

Gugma ug pangabugho hangtod sa hangtod. Ang gugma ug pangabugho duha ka bahin sa samang sensilyo. Gugma ug pangabugho - mga pagbati nga nagkaduol kanunay. Ang gugma usa ka mamugnaon nga pagbati, ug ang pangabugho usa ka emosyon nga madaut.

Ug kini nga emosyon nagalaglag dili lamang sa psyche sa tawo, apan usab ang relasyon, gitawag - gugma. Giisip sa daghang mga tawo nga ang pangabugho mao ang gahum sa gugma. Apan, sa kasukwahi, ang pangabugho mao ang daghan nga kahuyang.

Ang pangunang rason sa pagpangabugho - paghupot sa usa ka hinigugma, tungod sa kawalay kasigurohan. Pagsalig sa usa ka kauban. Aduna ba'y tinuod nga gugma nga walay pagsalig? Ang gikabalak-an - kini nagpasabut sa paghunahuna sa imong gugma ingon nga usa ka kabtangan, mahimo ka makasulti usa ka praktikal nga butang, nga gidili sa pagtan-aw, nga kinahanglan nga subordinate ug dili pagbiya sa natad sa panan-aw sa tag-iya. Ang pangabugho mao ang kahadlok sa kamingaw, kini nagpasabut nga mahadlok nga dili mawad-an dili lamang sa imong kaparis, apan labaw sa tanan ang kahadlok nga mag-inusara. Ang laing posible nga hinungdan sa pangabugho mao ang pagdepensa sa kaugalingon. Kon ang usa ka kaubanan makapausab kanimo. Sa kalit lang, nakahatag kini og katin-aw nga ako nakahimo niini, mao nga ang usa ka suod nga tawo makahimo sa ingon nga buhat-pagbudhi. Busa, nahimo nga ang labing maayong depensa usa ka pag-ataki.

Busa unsa man ang hinungdan sa maong pangabugho? Sa ingon, ang pangabugho, nagpatubo sa gugma uban ang pagbati sa pagkaubos ug ang atong mga ambisyon nga nagpuyo uban kanato. Kon ang gugma gibahin sa kahakog ug pagkawalay interes. Kana nga pangabugho, kini ang pagduyog sa gugma sa kaugalingon. Kini tungod sa interes sa kaugalingon nga ang mga tawo nagsakripisyo sa kagawasan sa hunahuna ug sa mga lihok sa laing tawo, nga buot nga ipaubos ang ilang mga lagda sa dula. Sama sa ilang giingon, walay gugma nga walay mga sakripisyo. Gipasiugda kini pag-usab nga ang gugma ug pangabugho duha ka bahin sa usa ka tibuok. Apan, niining matanga sa gugma, ang tanan nahigugma lamang sa iyang kaugalingon.

Ang uban nagtanyag sa pangabugho ingon nga usa ka stimulant sa mga relasyon sa gugma, nga nagpugos sa katunga kanila sa pag-antus gikan sa kasakit sa kasina. Kasagaran, ang mga humok ug huyang nga mga tawo sa usa ka angay nga pangabugho nahimong tinuod nga mga manunukob ug mga manunulong, tungod kay ang pangabugho usa ka kusgan nga pagpukaw sa emosyonal nga kahimtang sa usa ka tawo. Pagkat-on sa paggamit sa gugma, ug dili gamiton kini ug dili mosulay sa mga eksperimento, sa artipisyal nga hinungdan sa kasina - ang gugma mas bililhon. Kini mao ang pangabugho nga usa ka transisyon nga kahimtang sa dihang giingon nga gikan sa gugma ngadto sa pagdumot usa ka lakang.

Busa, komosta kon ang imong kapikas o kapikas nasina? Una, ayaw paghatag og hinungdan sa pangabugho. Ug kon siya adunay pagbati sa pangabubho mahimong makita nga walay rason - pagkat-on sa paghatag og usa ka positibo nga pagsupak, sa mga pulong, sama sa: "Gihigugma ko ikaw ug wala ko magkinahanglan og bisan kinsa. Dili ako makausab kanimo! Ikaw sa tinuud akong talagsaon »Nag-aksyon aron nga sa matag kaso ang pagbati sa kasina mikunhod. Ayaw mawala ang imong mga koordinasyon. Uban sa pangabugho, kinahanglang magbantay ka, tungod kay ang ilang mga lihok mahimo nga dili matag-an. Apan kon sa panahon ang pangabugho dili maminusan, nan kini nga pangabugho aduna nay tumang, sama sa psychosis. Tingali, sa niini nga kahimtang, ang relasyon kinahanglan dili magpadayon. Mahimo ka bang magkinabuhi sa usa ka kinabuhi kung kanunay ka nga giakusahan sa sala, nga puno sa imong pagkainosente.

Ang pagsalikway sa pangabugho dili ingon kasayon ​​sa hunahuna sa daghang mga tawo. Ang nag-unang butang mao, dili ka makahunahuna sa usa ka tawo nga imong kabtangan - importante kaayo kini. Pagmaya nga ang usa ka minahal sunod kanimo, pagkat-on, pagpasalamat sa matag gutlo sa imong kinabuhi ug ayaw pagpalabi kaniya uban sa kanunay, usahay dili mapugngan nga pangabugho. Gikan sa pangabugho, ingon nga gikan sa tinuod nga gugma, ang pagsalikway dili sayon, apan ayaw itugot nga malaglag kini. Kana nga pangabugho wala makadaug sa gugma, pagsalig sa dugang nga gugma ug paglakaw uban niini sa pagdungan. Pag-atiman sa gugma ug pangabugho, tingali, kini mobiya gikan kanimo.