Carbon Monoxide nga mga costume sa Bag-ong Tuig: Maghilak ka sa laughter

Nakahunahuna ka ba kon unsaon sa pagpamesti alang sa partido sa Bag-ong Tuig? Kung dili, nan naghatag kami kanimo og mga pangomedya. Sila mobiay-biay kanimo sa paghilak, makapadugang sa mga abilidad ug mga katakos sa paglalang sa utok. Ug human niana magdesisyon ka sa tukmang kahayag sa Bisperas sa Bag-ong Tuig. "