Ang labing maayo nga mga pahalipay sa kasal sa imong kaugalingon nga mga pulong sa prosa ug bersikulo

Ang kasal dili usa ka pagsaulog sa duha ka mahigugmaong kasingkasing. Kini ang sinugdanan nga punto alang sa usa ka bag-o, kasagaran dili mahimutang, apan malipayon nga kinabuhi. Ang mga panumduman sa adlaw sa kaminyoon sa magtiayon sa pamilya gipangandoy sulod sa mga katuigan sa album nga adunay mga litrato, mga greeting card ug video disc. Dili kini katingad-an nga sa niining halandumon nga adlaw ang mga batan-on naghulat alang sa matahum ug makapatandog nga mga pangandoy gikan sa mga mianhi aron pagpaambit niining malipayon nga panghitabo uban kanila. Ang mga pahalipay sa adlaw sa kasal mahimong anaa sa bersikulo o prose, gipahayag sa imong kaugalingon nga mga pulong o natala sa usa ka postcard. Ang nag-unang butang mao nga ang tanan nga gusto sa adlaw sa kaminyoon maoy sinsero ug nagagikan sa kasingkasing. Himoa ang imong yano nga pangandoy sa kasal nga mapuno sa gugma ug kaayo.

Nindot nga pahalipay sa adlaw sa imong kasal sa imong kaugalingong mga pulong sa bersikulo

Itom nga panapton nga sinul-ob, tabil ug sinina, Bouquet sa kasal sa Kahayag - Sa adlaw sa solemne, kahibulongan nga ikaw mas malipayon sa kalibutan. Hinumdomi kini nga salamangka Kini ang pinakamaayong adlaw. Gihampak karon ang usa ka stamp sa REGISTRY OFFICE ang lisud nga target. Nanghinaut ako kanimo nga masabtan, Pagbati sa mga pagbati, daku nga gugma. Aron nga ang kinabuhi dili makadugtong sa kamot Sa kamot nga kamot.

Ang mga singsing nga imong gisul-ob karon, Nakasumpa sa dakong gugma. Nanghinaut ako nga kini nga mga saad magpabilin kanimo. Himoa nga ang pailub alang sa tabang, Passion ug gugma nga gugma. Sa matag usa nga nakadayeg sa matag adlaw ikaw pag-usab. Himoa nga luwas nga luwas ang imong pamilya sa mga balud. Mag-uban, sa kalipay ug kagul-anan, Kinahanglan ka nga mopakigbahin sa mga kabalaka.

Ikaw nahimong usa ka pamilya karon, Gipahalipay kanimo. Buot ka sa kauswagan, Mga anak sa himaya ug gugma. Ngadto sa mga adlaw sa mga panag-away nga walay sulod Hinumdumi kini nga adlaw Ug ang landong wala magdala sa kawalay pagsalig kanimo! Ayaw itago ang daotan sa dugayng panahon, Sa wala'y problema sa kagubot sa pamilya. Ang usa nga nahigugma nga walay pagtan-aw balik Kini dili gayud mabasol.

Nahimo kang usa, Halos sa duha ang miuyon. Ikaw adunay usa ka dako nga kaugmaon sa unahan nimo, dili kanunay usa ka sayon ​​nga kinabuhi. Tingali dili ka mawad-an sa gahum sa pagbati sa dalan. Kini mahimong sayon ​​nianang higayuna, Unsaon paggakos ang imong hinigugma. Gawas lang nga dili ka makalusot kanimo Ang dautang hangin sa madalidalion nga kapalaran. Kalipay nimo, dako nga kapalaran, Tugoting matinuod ang mga damgo!

Matahum nga pahalipay sa kasal sa imong kaugalingon nga mga pulong sa prosa

Mga minahal nga bag-ong minyo! Hinaut nga imong hinumdoman hangtud sa kahangturan kining malipayon ug hayag nga adlaw nga imong gipaabut. Sa mga gutlo sa panag-away sa pamilya, ug mahitabo kini sa tanan nga mga magtiayon, hinumdumi ang nagkidlap nga mga mata sa matag usa sa usa ka higayon sa dihang ikaw gipahayag nga bana ug asawa. Pagdala sa kalag sulod sa mga katuigan niining nagkurog nga pagbati, padayon ang kahilum ug romansa sa imong relasyon. Ang kinabuhi sa pamilya - usa ka adlaw-adlaw nga paghago, pagpailub ug pagtrabaho sa imong kaugalingon. Pagtukod ug pagpauswag sa imong unyon. Sa pagkatinuod, ang ganti nga takus niini! Uban kanimo adunay tawo nga sunod kaniya kinsa sayon, kalma ug kasegurohan. Usa ka tawo kansang usa ka presensya mipuno sa kinabuhi uban sa usa ka espesyal nga kahulugan. Paghigugma ug pag-atiman sa matag usa. Magmalipayon! Kini mapait!

Unsa ang usa ka pamilya? Mao kini ang panaghiusa sa kalag, lawas, mga hunahuna ug mga damgo uban sa usa, talagsaon, dili masaligan nga tawo. Karon ikaw nahimong usa ka pamilya, ug, busa, ikaw lucky sa kinabuhi - nahimamat nimo ang imong nawala nga katunga. Buot ko nga imong pabilhan kining talagsaong gasa sa kapalaran, tungod kay wala kini ihatag sa tanan. Nanghinaut ko nga ang batan-ong asawa ang kalig-on nga dili makamatikod sa kababayen-an nga kabuang, ug ang bag-ong nahimo nga asawa - ang kaalam nga dili magpakabana sa mga kahuyang sa lalaki. Aron dili mahitabo sa kinabuhi, kanunay tan-awa ang usa ka pagkompromiso ug pag-atiman sa mahuyang nga kalibutan sa usag usa. Higugmaa ang imong dako, kalumo, kataha, pagpailub ug pagsabut. Tambag ug gugma!

Minahal nga mga anak, sa adlaw sa inyong kaminyoon, gusto kong manghinaut nga ang tanan sa inyong pamilya usa ra. Usa ka pagtuo, usa ka damgo ug usa ka gugma nga dili masukod ug gihulagway. Tan-aw kanunay sa usa ka direksyon, pasudla ug kaluoy sa usag usa. Pag-amping nga dili pagpasakit sa imong hinigugma sa usa ka mahait nga pulong o buhat, pagsuporta sa imong kalag sa kapikas sa mga gutlo sa kadaugan ug kawalay paglaum. Nakakita ka sa usag usa niining lapad nga kalibutan, ug kini dili sayon. Busa, pagluwas ug paghingpit niining dakung gasa nga kapalaran. Ang kakapoy ug gugma kanimo sa mga relasyon, kasubo ug kahinam sa matrimonial nga higdaanan, pagsabot ug pagpailub sa malisud nga kinabuhi sa pamilya. Gugma ug kalipay! Kini mapait!

Usa ka pagpili sa pinakamaayong pagtimbaya sa anibersaryo sa kasal, tan-awa dinhi .

Mubo nga hangyo alang sa kasal sa imong kaugalingon nga mga pulong sa bersikulo

Ang tingog sa mga baso, ang mga inahan naghilak, ikaw usa na ka pamilya. Sa usa ka solemne nga adlaw gusto ko ikaw nga magmalipayon.

Gusto ko nga usa ka batan-on nga pamilya Aron makaangkon sa kauswagan uban kanimo, Magkabuhi sa kalipay, pagsabut, Sa usa ka maayong panahon ug lisud nga oras.

Nag-alsa kanimo karon nga alimpulos nga maanindot nga waltz sa Kasal. Pagpuyo nga sama sa usa ka sayaw, Ayaw itago ang imong mga mata sa usag usa.

Ang pagkamaunongon sa Swan, Labaw nga kalumo, Pagbati nga lamian, Makit-an ang pagpakasal, Sa adlaw sa usa ka matahum nga kasal Lipay kaming malipayon.

Sa usa ka ligal nga basehan Nagasulod ka sa kinabuhi sa matag usa, Himoa ang mga gabii nga mainit, Ang mga adlaw malipayon, sila maayo.

Mubo nga pahalipay sa pagminyo sa imong kaugalingong mga pulong

Minahal kong mga bag-ong minahal, gipahalipay ko ikaw sa sinugdanan sa kinabuhi sa pamilya ug nanghinaut ako kanimo sa dakong gugma. Kining talagsaon nga pagbati miduyog sa imong mga kasingkasing ug misangpot sa usa ka responsable nga desisyon. Busa ang gugma magpadayon nga imong matinud-anon nga kauban: kini naghatag og kalig-on ug inspirasyon, nagtabang kanimo nga dili makamatikod sa mga kasaypanan sa usag usa, mobayaw ngadto sa tumoy ug magpahumok sa mga pagbunal sa kapalaran.

Kamo usa na nga bana ug asawa - ug kini dili usa ka kahimtang, apan usa ka pamaagi sa pagkinabuhi ug kahimtang sa hunahuna. Buot ko nga malingaw ka niini, sa bag-o nga bag-o, apan madanihon nga bahin sa kinabuhi. Isul-ob uban sa garbo ang ngalan sa kapikas ug asawa, pagbarug alang sa imong pamilya sa usa ka bukid ug pagtratar sa usag usa uban sa tumang kalumo.

Sa adlaw sa imong kasal, mahal nga mga bag-ong minyo, gusto nakong dali nga ilakip ang imong labing importante nga joint project - aron makaangkon og usa ka manununod. Himoa nga ang imong pamilya motubo ug pun-on, ang malipayon nga katawa sa mga bata kanunay nga paminawon diha sa imong balay, gamay nga mga tiil nga gibutang sa mga lawak, ug ang kasingkasing puno sa kalipay ug kahimuot.

Unsa ang tinuod nga gugma? Wala siya magpakaulaw o kasina, siya nagtuo ug nagpasaylo sa tanan, siya milahutay ug naghalad, siya miluwas ug mihatag sa mga pako, siya naghatag og paglaum ug nagdan-ag sa kahayag sa kangitngit. Minahal nga mga bag-ong minyo, buot ko nga magpuyo ka uban sa tinuod nga gugma, ug unya ang imong panaghiusa mahimong lig-on ug dili malaglag.

Sa usa ka mahayag nga adlaw sa imong kasal, gusto ko nga ang kinabuhi sa pamilya sama sa usa ka sayaw. Pag-ikyas sa halangdon nga waltz taliwala sa abuhon nga adlaw-adlaw nga kinabuhi, pag-apuy-ap sa nagdilaab nga tango sa mainit nga kagabhion, susiha ang relasyon sa rhythm sa expressive paso-doble, pagmaya ug pagkatawa sa rhythm sa usa ka malipayon nga cha-cha-cha, ug pagbuntog sa mga kalisud sa estilo sa enchanting foxtrot.

Paghangyo alang sa mga bag-ong kasal gikan sa mga higala pinaagi sa ilang kaugalingon nga mga pulong sa bersikulo

Busa sa paghupot - kita moingon nga maayo, Gidayeg namo ang lig-on nga panaghiusa. Gusto namon nga mabatyagan ang katam-is sa mga lig-on, naminyo nga mga talikala. Pagpuno sa pamilya Kita, siyempre, nagpaabut gayud. Himoa kini nga kahayag ug panag-uyon Maanaa sa imong kalibutan.

Uban sa usa ka bachelor party sila nanamilit sa kinabuhi karon sa walay katapusan. Hinaut nga magmalipayon Lamang nga hingpit nga mga tuig. Kinahanglan nga imong pabilhan ang pamuno sa pamilya. Mahitungod sa mga higala sa ilang mga malipayon Ayaw usab kalimti.

Sa paghimo sa adlaw sa kasal nga dili mahinumduman sa mga bag-ong kasal ingon nga labing malipayon sa ilang kinabuhi, magmanggihatagon sa mainiton ug makapatandog nga mga pulong. Dili kinahanglan nga mahimong usa ka bantugan nga magbabalak - ang matahum nga yano nga mga pahalipay sa pagminyo sa imong kaugalingon nga mga pulong, nga gisulti gikan sa kasingkasing, siguradong malipay ang mga batan-on. Bisan ang mubong mga pahalipay sa prosa, diin imong gibutang ang usa ka kalag, mahimo nga usa ka talagsaon nga gasa ngadto sa bag-ong natawo nga pamilya. Pagmaya sa imong mga minahal uban ang maanyag nga pahalipay sa imong kasal, tungod kay walay mas labaw pa ka importante kay sa matinud-anon nga kainit, nakombikto sa yano nga mabination nga mga pulong.