Nganong ang damgo sa usa ka lalaki nga ganahan kaayo?

Daghang mga damgo nga atong makita sa gabii, nahubad sa usa ka espesyal nga paagi ug gani adunay usa ka tinago nga kahulugan. Apan nganong nagdamgo man kita? Sila nagsulti kanato og usa ka butang nga dili nato makita alang sa atong mga kaugalingon tungod sa pipila ka espesyal nga mga rason. Ang mga damgo dili usa lamang ka salida sa kagabhion, usa kini ka pinasahi nga tinago nga pinulongan, nga pinaagi niini mahimo kitang makigsulti sa atong dili tinuod.

Busa unsa nga matang sa kasayuran ang buot ipasabot sa damgo nganhi kanato, sa dihang nagdamgo kita sa atong mga hinigugma nga mga tawo? Ngano nga kita kanunay mangandoy mahitungod sa usa ka lalaki nga gusto gyud nato?

Gusto ka ba nga usa ka lalaki o usa ka pamilyar nga tawo sa dugay nga panahon, nga dili ka makaduol ug makasulti mahitungod sa imong mga pagbati? Apan wala ka mahibalo kung unsay iyang reaksyon? Tingali magsugod ka sa pagsugat ug sa katapusan magkinabuhi nga malipayon sa walay katapusan, ug tingali, sa laing bahin, siya mokatawa lang kanimo ug walay moabut niini. Kinahanglan nimong mahibal-an kung tinuod ba ang imong pagbati o dili.

Mahitungod sa unsay gipasabut niini, sa diha nga ang usa ka tawo manghugpong sa usa ka damgo, basaha dinhi

Kung nagdamgo ka nga ang sama nga gusto nga lalaki o lalaki naghatag kanimo og usa ka dako ug matahum nga bouquet nga puti nga mga rosas, nan sa tinuud nga kinabuhi ikaw makigkita kaniya ug kini nga miting mahisama sa usa ka panagtagbo uban sa tanang mga timaan sa romanticism, pag-atiman ug kainit. Bisan kon dili nimo gusto ang mga bulak nga gihatag kanila, dili ka gihapon makaimpluwensya sa kahulogan sa pagkatulog.

Nganong ang damgo kung ang tawo nga imong gusto mokuha sa imong kamot o makahikap kanimo? Kinahanglan akong isulti nga kini dili usa ka damgo, tingali ikaw usa ka magtiayon, ug ikaw anaa sa kahimtang sa iyang hinigugma nga babaye. Apan ayaw pagdali-dali - hulat lang hangtod moabot ang imong oras, hupti ang mga panghitabo nga nagakahitabo karon.

Kung nagdamgo ka nga ang gitinguha nga lalaki sa dayag ug sinsero nga pahiyum kanimo, nan sa tinuud nga kinabuhi gusto niya nga ikaw puno sa mga pagdayeg ug sa pagsulti sa daghang matahum ug mahigugmaon nga mga pulong. Lagmit, maulaw kaayo siya, kini siya ug nagpugong, apan kinahanglang moantos ka. Ang panahon molabay ug siya mahimong magmaisugon, unya ang tanan mahitabo.

Kung nagdamgo ka nga nakiglalis ka kaniya, nan sa tinuud nga kinabuhi kinahanglan nimo nga pagtratar kaniya ang espesyal nga pag-atiman, aron dili makahimo sa bisan unsang sitwasyon sa panagbangi ug paggaling sa duha ka kilid. Kon nakigsulti ka kaniya, nan sa bisan unsa nga tense nga sitwasyon mosulay sa pagkatawa o pagsulbad sa tanan nga adunay pagkompromiso. Kung adunay kontrobersyal nga sitwasyon, dayon ipadapat ang labing importante nga hinagiban - usa ka pahiyum.

Kung nagdamgo ka sa usa ka butang nga pagsimba, apan sa usa ka damgo kini wala makaila kanimo, nan kini mahimong mas maayo kon sa tinuud nga kinabuhi dili ka makatagbo, hikalimti kini. Lagmit, siya adunay usa ka uyab, mao nga dili maghambin ang mga paglaum. Dili ka makig-uban kaniya, ug takus kini nga makig-uli niini. Ayaw pamatya mahitungod niini, wala ka mag-inusara, daghan nga mga batang babaye ang nag-antus sa walay gugma nga gugma. Pagkat-on sa pagbiya sa mga tawo ug pag-ambit sa maayo nga mga hunahuna ug panumduman. Sa ingon, mahimo nimong ibilin ang maayo ug positibo nga mga panumduman mahitungod niini, walay usa nga nasayud, apan sa kalit kini nga mga emosyon makapakunhod kanimo pag-usab ... Karon kinahanglan ka nga magkat-on sa pagpuyo nga wala kini.

Kung ang usa ka lalaki sa usa ka damgo nagdapit kanimo sa paglakaw o sa pag-uban kaniya sa usa ka sine, sa usa ka cafe o sa laing dapit, sa pagkatinuod siya ganahan kanimo sama sa iyang gibuhat kanimo. Busa, ikaw dili lamang ang gusto nga mahibalo sa kamatuoran.

Mahitungod sa unsay gipasabut, kung ang usa ka tawo managdamgo, basaha dinhi

Kon makadungog ka sa imong pagkatulog kon giunsa niya pagtawag kanimo pinaagi sa ngalan, nan dili nimo mabalaka ang kamatuoran nga gusto ka niya. Sa kini nga kaso, ikaw makagarantiya nga siya dili kanunay, apan sa kasagaran siya nakahinumdom kanimo. Lagmit, nahingangha ka niya. Hinuon, ayaw balia ang sungkod. Bisag nahibal-an nimo nga gusto ka niya, mag-agad ka, ingon nga kinaiyanhon sama sa kaniadto, kini makapahimo kaniya nga makahukom ug makasabut kon unsa ka dali nga ang usa ka tawo kinahanglan mokumpisal sa iyang mga pagbati.

Kon sa imong damgo ikaw makahimo sa usa ka pagtangdo, moadto ka sa dapit nga destinasyon, apan dili kini, busa adunay ingon nga problema, nga gitawag nga usa ka babayeizer. Diha sa imong pinili nga mga babaye ug kini alang sa bisan unsa nga mga hinungdan dili mahulagway. Busa, ang imong tahas mao ang pagpakita sa imong kaugalingon gikan sa labing maayong bahin, tinguhaa nga dili masina ug dili magdalidali, hinumdumi nga ikaw walay usa alang kaniya, wala ka gihapon'y relasyon.

Kung nagdamgo ka nga ang hilisgutan sa pagpanghupaw malaw-ay alang kanimo ug dili maayo ug naggawi sa dili angay nga paagi, nan kini nagpasabut nga ikaw dili magtiayon. Dili ka magkahiusa. Ayaw pagsakit sa imong kaugalingon o sa imong pagbati. Kalimti kini, ug ang mas tulin, mas maayo. Ang kapalaran nag-andam alang kanimo usa ka butang nga mas maayo kay kaniya.

Kung sa imong damgo ang usa ka lalaki nga gusto nimo isulti kanimo, apan dili ka makakita sa imong mga mata, nan siya nagbakak kanimo, hunahunaa kon siya kasaligan ba. Siyempre, kinahanglan lamang ikaw nga mopili, apan hinumdumi nga sa dili madugay magsugod ka sa paghilak, kon imong ipadayag ang pipila nga dili kaayo maayo nga sekreto alang kanimo. Hikalimti kini ingon nga usa ka makalilisang nga damgo ug moadto sa imong dalan. Bisan kon lisud kaayo nga bahinon kini nga mga hunahuna, dili kinahanglan nga magtakiang. Hinumdomi nga ang maglilimbong dayag nga malimbongan sa iyang kaugalingon.

Ang tawo sa iyang kaugalingon nagsugid kanimo sa iyang mga pagbati? Unya siya nagpaabut nga ikaw mismo ang moangkon kaniya sa ilang mga simpatiya sa tinuod nga kinabuhi. Kon gusto nimo, mahimo ka nga makahimo og usa ka hingpit nga plano ug buhat. Ngano man? Dili ka mawad-an sa korona. Tingali ang imong pag-antos mohunong ug kini makapaduol kanimo.

Hinoon, hinumdomi ang usa ka butang - ang tanan makahimo sa mga sayup, busa ayaw pagsalig sa imong mga damgo 100%. Ingon sa usa ka lagda, gusto nato ang usa ka butang ug sa katapusan kita maghunahuna nga kini mao ang ingon. Tingali sa imong utok sa utok, ang mga damgo dili mahitungod sa kung unsa ang tinuod, apan ang imong mga tinguha ug mga damgo lamang. Kasagaran kita nagdamgo mahitungod sa unsay gusto natong makita. Busa, siguruha ang pagkuhag mga kaamgiran sa unsay imong nakita sa mga damgo ug sa unsay imong gusto nga makita diha kanila. Pananglitan, kon sa usa ka damgo imong damgo ang usa ka batan-ong lalaki nga imong gusto, dayag kanimo nga mopahiyom ug mohatag og mga bulak, apan sa tinuud nga kinabuhi wala ka makamatikod o makigsulti kanimo sama sa basura, nan kung asa nimo masabtan ang mga pagbati? Wala gayud! Tungod kay dili kini, ug nagdamgo ka lamang sa imong gipangandoy. Ang ingon nga relasyon wala'y kaugmaon.

Dili kinahanglan nga moadto ka sa sobra ug masuko kon sa pagkatinuod ang tanan dili maayo nga gusto nimo. Pagbaton og pailub ug paghulat. Ang tanan sa maayo nga panahon. Ug bisan pa kung asa ka magdali? Paglingaw, pagkat-on o pagtukod og usa ka karera. Ang bugtong butang nga imong gikinahanglan mao nga mahimong matinagdanon ug mabinantayon, tingali ang tawo sa imong kinabuhi naglibut sulod sa taas nga panahon, tan-aw sa palibot, tingali wala ka makamatikod kaniya.