Mga Sms uban sa Mother's Day sa prose ug bersikulo. Mubo nga SMS nga pahalipay ngadto sa mama, higala, ugangan nga babaye, anak nga babaye

Sa bata pa kami giingnan nga ang labing importante nga adlaw sa tuig alang sa among mga inahan mao ang Marso 8. Niini nga selebrasyon malipayon namong gihalad ang labing nindot nga mga balak sa among minahal nga mga ginikanan, apohan, igsoong babaye ug mga higala, miawit og malipayon ug mga naaw nga kanta, naghatag sa mga gasa ug mga kard nga hinimo sa balay. Ug sulod sa mga katuigan nahimo nga ang tinuod ug umaabot nga mga inahan adunay ilang kaugalingong propesyonal nga adlaw. Ug sa nagkalainlain nga mga nasud, ang petsa sa holiday mahulog sa nagkalainlain nga mga adlaw sa kalendaryo, siguradong mahinumduman ang among kaugalingon alang sa kinabuhi. Ang matag tuig sa katapusang Domingo sa Nobyembre, uban sa sama nga kalipay, nagpresentar kami sa makapalipay nga mga sorpresa sa among bililhon nga mga mamul, paghatag kanila og mga nindot nga mga bulak, mga pagdayeg sa ulan, mga pangandoy ug mga pulong sa pasalamat, pagpadala sa mga sms sa Mother's Day, kung ang kapalaran sa among mga paryente layo kanamo. Sama sa pagkabata, mao nga karon naningkamot kami sa pagpahayag ngadto kanila sa among sinsero nga gugma, pag-amuma ug pasalamat. Ug ang pagsagubang niini nga buluhaton makatabang sa nindot ug makalingaw nga pahalipay diha sa bersikulo ug sa prose alang sa inahan, ugangan nga babaye, anak nga babaye, igsoong babaye, hinigugma.

Mubo nga sms sa mga bersikulo sa Mother's Day ngadto sa sister ug inahan

Ang labing lisud nga propesyon sa kalibutan mao ang mahimong usa ka inahan. Gikan sa panahon sa pagkatawo sa bata, ang kinabuhi sa inahan puno sa bag-ong mga lilim: ang hilabihan nga walay kondisyon nga gugma, dako nga responsibilidad, ang tinguha sa paghimo sa kalibutan nga mas putli ug mas mabination. Matag adlaw ug matag libre nga gutlo nga igahin sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak, pag-atiman sa ilang kalipay, kahimsog ug kalinaw sa kahiladman. Ug bisan kinsa nga bata, adunay higayon sa pagpasalamat sa iyang inahan sa iyang labing importante nga adlaw uban sa usa ka matahum nga pagtimbaya, usa ka matam-is nga gasa ug usa ka mabulokon nga bouquet nga hayag nga mga kolor. Ipadala ug ikaw mubo nga SMS sa mga balak sa Mother's Day ngadto sa sister ug inahan. Malipay gayud sila sa maanindot nga lihok sa imong bahin. Karon usa ka holiday alang kanimo, nga nagpasabot nga kini makidlap sa maayong mga mata. Gitabangan mo nako nga sulbaron ang mga problema, Wala nimo ako tuguti. Salamat, Mama. Ikaw ang akong swerte.

Sa walay pagtulog sa imong mga gabii sa daghan nga milabay, Pag-atiman, kabalaka alang kanamo wala maihap, Dutan-on nga pana kanimo, minahal nga inahan Kay sa kamatuoran nga ikaw anaa sa puti nga kalibutan.

Sa pagpangita sa daghan kaayong sinsero nga mga pulong, Sa pagpahayag sa imong kalumo ug gugma. Ang adlaw sa malipayong inahan, ang labing lumad nga tawo! Hatagi, Dios, kanimo ang kalipay alang sa tibuok taas nga siglo!

Mubo ug makalingaw nga sms sa bersikulo uban sa Mother's Day alang sa anak nga babaye

Ang pagkaginikanan dili usa ka sayon ​​nga buluhaton: usahay kini malipayon nga kalipay, usahay sobra ka makapaluya. Sa piho nga mga panahon, ang mga bata walay kontrol, nga gibutang diha sa mga kasingkasing sa mga ginikanan ang usa ka dapit alang sa walay katapusan nga dili mapugngan nga kabalaka ug kabalaka alang sa ilang kapalaran. Ang pagtan-aw sa iyang anak nga babaye magdako, ang amahan ug inahan naningkamot sa pagtabang kaniya sa paglikay sa makamatay nga mga sayop ug sa paghimo sa husto nga mga desisyon sa importante nga mga butang. Lisud kaayo ang pagkaamgo nga ang imong usa ka gamay nga anak nga babaye nahimo na nga ginikanan alang sa usa ka bag-o nga kaliwatan sa mga kanding sa bata. Karon ang anak nga babaye, sama sa iyang inahan, angay nga usa ka nindot ug makalingaw nga pahalipay sa iyang "propesyonal" nga adlaw. Ang malip-ot ug makalingaw nga sms sa mga bersikulo uban sa Adlaw sa Inahan alang sa anak nga babaye dugang pa! Karon ikaw ang akong inahan, anak, gipahalipay ko ikaw sa adlaw sa imong inahan, Himoa nga ang bisan unsang damgo matuman, buot ko nga ang akong mga apo sa kahimsog. Ikaw. Anak, pag-atiman sa imong kaugalingon kanunay, Mga bata nahigugma, ug mahimong maayong inahan, Ug ayaw pagmagulud, Mahal, dili, Aron magpabilin sa kinabuhi mismo!

Ang anak nga babaye, ang adlaw nga nagdan-ag, ang Warm nagpakita sa akong padulngan ... Ug karon nagsaulog kami sa Adlaw sa Inahan, Ug ako nangandoy kanimo: Mga gabii nga dili mahimutang, dili mahimutang, Diyutay ug madugay nga mga adlaw, Dugang nga mga pahiyom sa binata, malipayon. Ug kanako gikan kanimo - mas maayong balita!

Unsa man ang imong gusto, Mahal nga anak nga babaye, Karon, sa Mother's Day, usa ka dakong holiday? Ug sayo sa buntag, ug sa ulahi sa kagabhion, ikaw ug ang mga bata haduol na, uban ang bukas nga hunahuna. Maayo ug matahum ang imong mga panaad, Ug ang imong pagdayeg malipayon sa imong kalag. Himoa nga ang kinabuhi maghatag kanimo og usa ka tugtog nga malipayon, Ug ang imong pamilya mahimong maayo ug malipayon!

Mga pagsulat sa mga bersikulo alang sa Mother's Day alang sa ugangan nga bayaw

Lain ako nga matang sa ugangan nga babaye - mabination ug makadaut, makatarunganon ug hakog, maalamon ug nagkasumpaki, nga nagatawag sa bisan unsang okasyon ug nalimot sa importante nga mga petsa sa holiday. Apan bisan unsa ang imong ugangan nga babaye, takus nga pasalamatan siya. Kini nga babaye naghatag sa kalibutan og usa ka talagsaon nga batang lalaki ug gipataas gikan kaniya ang labing maayo nga tawo. Wala siya makatulog sa gabii, naglingkod sa gabii sa higdaanan sa usa ka masakiton nga bata, nagsuporta sa iyang anak nga lalaki sa malisud nga mga panahon ug nagmaya sa iyang mga kalampusan sa kinabuhi. Siyempre, niining adlawa ang ugangan nga babaye angayan sa labing sinsero nga mga pahalipay ug tinuod nga pasalamat gikan sa iyang umagad nga babaye alang sa iyang talagsaon nga kapikas. Kuhaa ang SMS sa abaga sa Mother's Day alang sa inahan-sa-balaod, aron sa paghatag sa iyang kalipay ug dili sa pag-igo sa hugaw sa nawong. Ang akong minahal nga inahan, ang ikaduha, ang Happy Mother's Day, gipasalamatan ko ikaw sa kinasingkasing! Nanghinaut ako kanimo sa panglawas, gugma ug suwerte sa imong ugangan ug salapi nga dugang!

Karon ang Adlaw sa Mama, usa ka espesyal nga holiday, gipadala ko ang akong pahalipay ngadto sa akong ugangan nga babaye. Sa pagkatinuod, ikaw alang kanako, sama sa laing inahan, Ang sama nga matang kanimo ug minahal.

Gipahalipay ko ikaw, ang akong ugangan nga babaye! Karon ang imong holiday - Mother's Day. Hinaut nga ang gugma dili matapos diha sa imong kasingkasing, Pila man ang dili nimo igugol sa tanan!

Gipahalipayan sa Sms ang prose uban sa Mother's Day alang sa usa ka higala

Aron kuhaon ang maanyag nga sms nga pahalipay sa prose alang sa Mother's Day alang sa usa ka higala mas lisud kay sa una nga tan-aw. Ang mga linya sa pahalipay dili angay nga pamalahon kaayo ug walay pagtagad, tungod kay usa ka hinigugma nga higala hapit usa ka sakop sa pamilya. Sa samang higayon, ang mga sms nga adunay mga bersikulo dili kaayo pamilyar, kung dili ang masuk-anon nga kinaiya kinahanglan nga makit-an niini nga usa ka tinago nga kahulogan. Ang labing maayo nga pagbunyag sa Mother's Day mao ang kanunay nga pagkamahinatagon, kutob sa mahimo nga husto, sinsero ug positibo. Ug kung ang imong panaghigalaay daghang mga tuig ang panuigon, ug sa luyo sa taas nga panahon sa pagsuporta, mutual nga tabang, panag-away, pag-uswag ug komon nga mga kasinatian, mahimo nimo ang luwas nga paggamit sa kataw-anan o humorous nga mga rhymes

Ang mga Sms sa Mother's Day mao ang pinakamaayong paagi sa pagpahalipay sa inahan, ugangan nga babaye, igsoong babaye, anak nga babaye o hinigugma, kon layo siya gikan kanimo niining malipayon ug maanindot nga holiday. Pagpadala sa mubong mga hangyo diha sa bersikulo ug sa prose ngadto sa usa ka umaabot o tinuod nga inahan, himoa nga siya mobati sa imong gugma ug pag-atiman.